Χρυσούλα Τασολάμπρου – Η πρώτη και μοναδική έως τώρα γυναίκα συγγραφέας σε Βυζαντινή Παρασημαντική γραφή

Είναι η πρώτη και η μόνη μέχρι σήμερα γυναίκα συγγραφέας με επίσημη βιβλιογραφία μουσικών έργων σε Βυζαντινή Παρασημαντική γραφή…….