ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΠΑΤΟΥΛΑΣ : ΑΝΘΡΩΠΟΣ και ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

 Ο κάθε άνθρωπος έχει από τη φύση του οντολογική και ποιοτική υπεροχή έναντι των ζώων. Η υπεροχή του αυτή τον κατα-ξιώνει, όταν στοχεύει σταθερά και δυναμικά προς το νόημα και το περιεχόμενο της αξίας της ζωής και τον υποβαθμίζει, όταν ξεφεύγει με συνείδηση από τα σύνορα του ιδεατού κόσμου……