ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΠΑΤΟΥΛΑΣ : ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ

Ο καθένας μας είναι μια προσωπικότητα ανεπανάληπτη και αυτό είναι μια αλήθεια που δεν επιδέχεται αντιρρήσεις. Είναι μια σεβαστή όσο και μεγαλόπρεπη αλήθεια, που πιστοποιεί τη μοναδικότητα του χαρακτήρα της προσωπικότητας και το ιδιαίτερο της ιδιοσυγκρασίας και ψυχοσύνθεσης του ανθρώπου…….