Χριστίνα Σταρακά για Υποθηκοφυλακείο Β’:

Αδιανόητη ταλαιπωρία για τους πολίτες, μέχρι να βρεθεί οριστική λύση να συνενωθούν τα Υποθηκοφυλακεία Α’ και Β’

Αδιανόητη ταλαιπωρία υφίστανται οι πολίτες της περιοχής αφού αυτονόητες ανάγκες τους (μεταγραφές συμβολαίων, εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών, έκδοση πιστοποιητικών κλπ) είναι αδύνατον να ικανοποιηθούν……