Χρησιμοποιούμε τους ειδικούς κάδους απορριμμάτων (hospital-box)

Τρεις ακόμη ειδικοί κάδοι για τη συγκέντρωση μολυσματικού ιατρικού υλικού (hospitalbox) σχετιζόμενου με τον COVID-19 τοποθετήθηκαν σε κεντρικά σημεία του Δήμου Αγρινίου……