Χρηματοδότηση 8.000 € για σύνταξη μελέτης, για την ανάδειξη (αναστήλωση) του ταφικού μνημείου – Ηρώου της αρχαίας Αλυζίας στον Μύτικα.

Με απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας που αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και υπογράφεται από την Προϊσταμένη της κα Ολυμπία Βικάτου, έχουμε δέσμευση ποσού 8.000 € που αφορά στην «Σύνταξη μελέτης για την ανάδειξη (αναστήλωση) του ταφικού μνημείου – Ηρώου της αρχαίας Αλυζίας στον Μύτικα του Δήμου Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας»…..