Χρηματοδότηση του Νομικού Προσώπου από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Το Νοέμβριο του 2019, σας ενημερώσαμε για την έγκριση του αιτήματος του Ν.Π.Δ.Δ «Πολιτισμός, Περιβάλλον και Αθλητισμός, Παιδεία και Κοινωνική Πρόνοια στο Δήμο Ξηρομέρου», για εγγραφή στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α) (δείτε εδώ).

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..