Χαιρετισμός κ. Γρίνου για τη σημερινή διαμαρτυρία στον Αστακό