ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΌ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Ν.ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ ΣΕ ΠΑΡΚΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ