Φωτογραφίες από τον Κάλαμο Ιονίου Πελάγους στα 1916.

Φωτογραφίες από το νησί του Καλάμου που έχουν τραβηχτεί στα 1916 πιθανόν. Οι φωτογραφίες είναι του Αρχαιολόγου Φερδινάνδου Νωκ και προέρχονται από την βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Κολωνίας. Ο Φερδινάδος Νωκ επισκέφτηκε της Ελλάδα δύο φορές. Την πρώτη το 1891 και την δεύτερη περί του 1920.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..

Άρθρο από:ΜΥΤΙΚΑΣ PRESS