Φωτογραφίες από το νησί του Καλάμου που έχουν τραβηχτεί στα 1916 πιθανόν. Οι φωτογραφίες είναι του Αρχαιολόγου Φερδινάνδου Νωκ και προέρχονται από την βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Κολωνίας. Ο Φερδινάδος Νωκ επισκέφτηκε της Ελλάδα δύο φορές. Την πρώτη το 1891 και την δεύτερη περί του 1920.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..

Άρθρο από:ΜΥΤΙΚΑΣ PRESS