ΦΙΛΙΚΟΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Στα πλαίσιο κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη, οι Δομές Αστέγων Δήμου Αγρινίου,……