Υποψηφιότητα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με 2 πρωτοβουλίες στα βραβεία BRAVO AWARDS 2022

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει στο Θεσμό Κοινωνικού Διαλόγου Bravo 2022 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που αναπτύσσεται, με βάση τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται από Φορείς, Επιχειρήσεις, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Κοινωνία Πολιτών, την Ακαδημαϊκή Κοινότητα, στη χώρα μας, υποστηρίζοντας μέσα από τις πρωτοβουλίες:…..