Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης ύψους 2.216.638,40 € για το ΤΟΕΒ Φυτειών. Όταν το 2017 τα ΤΟΕΒ Φυτειών και Χρυσοβίτσας απεντάσσονταν από ανικανότητα του Δήμου Ξηρομέρου, από γενναίες χρηματοδοτήσεις 687.570 €.

Σύμφωνα με επίσημο έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που αναρτήθηκε σήμερα στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και το εντοπίσαμε (δείτε εδώ), κατατέθηκε πρόταση χρηματοδότησης ύψους 2.216.638,40 € για το ΤΟΕΒ Φυτειών, στην Πρόσκληση 4.3.1_Α.Ε.Τ.Π._2023, Υπομέτρο 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την Σελίδα 6 από 6 ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων»,

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..