Υποβολή αιτήσεων για παραχώρηση χρήσης κηποτεμαχίου στον Δημοτικό Λαχανόκηπο

Οι δημότες που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση παραχώρησης κηποτεμαχίου μπορούν να προσέρχονται στο Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης από 21-03-2022 έως 08-04-2020, εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην οδό Τσιτσιμελή και Εθνική οδό (πρώην ΚΤΕΛ Αγρινίου) στον 1ο όροφο…