ΥΠΕΣ: Υποβολή στοιχείων των υπολοίπων απαιτήσεων των δήμων μέχρι 15 Μαρτίου

 


Με Εγκύκλιο του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών Θ. Λιβάνιου ορίζεται  οι δήμοι, οι περιφέρειες, οι σύνδεσμοι, οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α) συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων της τηλεθέρμανσης και οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.)….
Διαβάστε Περισσότερα…