ΥΠΕΣ: Αλλαγές στην υποβολή στοιχείων από δήμους και περιφέρειες για τα εκτελεστέα έργα

 


Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες της χώρας υποχρεούνται κάθε μήνα να υποβάλλουν στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΔΤ), πίνακα στοιχείων εκτελεστέων έργων, σύμφωνα με νεότερη απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, αναφορικά με το περιεχόμενο των οικονομικών στοιχείων των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων τους που υποβάλλονται στις λοιπές βάσεις δεδομένων του υπουργείου Εσωτερικών.