Υλοποίηση εργασιών στην Τ.Κ. Μαχαιράς.

Πηγή: Σελίδα Facebook Προέδρου
Κοινότητας Μαχαιράς.
  • Τις προηγούμενες ημέρες πραγματοποιήθηκαν εργασίες καθαρισμού και αλλαγή καμένων λαμπτήρων.
  • Τοποθετήσαμε ένα μπράτσο φωτισμού σε οικία που δεν είχε ενώ υπήρχε κολόνα της ΔΕΗ. Επίσης αντικαταστήσαμε όλες τις καμένες λάμπες.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..