Τρεις αποφάσεις της Κοινότητας του Αστακού

Αστακός 28.62021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΤΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Επισυνάπτονται τρεις πρόσφατες αποφάσεις του Τοπικού Συμβουλίου Αστακού.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ
ΑΡΕΤΗ ΓΡΙΤΣΙΠΗ