Το 40% των οικογενειών ζει σε συνθήκες στεγαστικής κρίσης – Ανάγκη λήψης δέσμης άμεσων μέτρων – Προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Η συνεχώς αυξανόμενη τιμή των ακινήτων που φτάνει μεσοσταθμικά το 32%, η αδυναμία εξυπηρέτησης των στεγαστικών δανείων και τα πανάκριβα ενοίκια με αύξηση 10% μόνο την περίοδο 2021-2022, σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος άλλων βασικών αγαθών, έχουν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στους νέους αλλά και σε σημαντικό μέρος της κοινωνίας……