Το χάσμα του κοινωνικού συμβολαίου.

Του Θανάση Καραμπάτσου


Την
ατομική ευθύνη των καταναλωτών επέδειξε ο αρμόδιος υπουργός ως μέτρο,
μαζί με τη γλίσχρα ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών, προκειμένου να
πατάξει την ακρίβεια. Ο πρωθυπουργός σήκωσε τα χέρια ψηλά για την τιμή
του λαδιού χαρακτηρίζοντάς την προϊόν του χρηματιστηρίου, όπως συμβαίνει
με την τιμή του ρεύματος. …..

Διαβάστε Περισσότερα…