Το πρώτο πρόσταγμα ήταν των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ: « Προσοχή – Ένωση – Ομόνοια» Το δεύτερο του Χριστού: «Κύριος τῶν δυνάμεων, αὐτός ἐστιν ὁ Βασιλεὺς τῆς δόξης.»

πηγη  Ντίνος Στυλιανός

Έργο του Σπυρίδωνα Γαζή, στον Άγιο Σπυρίδωνα Βόνιτσας.