Το πρώτο εξάμηνο του 2022 ξεκινούν τα έργα της λιμνοθάλασσας – Προσωρινός ανάδοχος

Στο τελικό στάδιο η δημοπράτηση από το Υπ. Υποδομών της μεγάλης περιβαλλοντικής αξίας παρέμβασης στη Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου – Αιτωλικού…….