Το πρόβλημα της ύδρευσης της Μπαμπίνης.

Ξηρομερίτες κατά την έναρξη του έργου ύδρευσης του Ξηρομέρου. Τέταρτος από αριστερά ο Μπαμπινιώτης πολιτευτής Γ. Δ. Παπαδημητρίου.
Η Μπαμπίνη εδώ και χρόνια αντιμετωπίζει πρόβλημα με το πόσιμο νερό, αφού είναι ακατάλληλο για πόση και ίσως και για τη μαγειρική.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..