Το Πασχαλινό μήνυμα του Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνού (βίντεο).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Ἀρχ. Δαμασκηνοῦ 10
302 00 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ
Τηλ: 26310 – 22322, 22421 / Fax: 26310 – 28701
Ἱστοσελίς: www.imaa.gr
Γραμματείας e-mail: gr-imaa@otenet.gr
Ἐν Ἱερᾷ Πόλει Μεσολογγίου
τῇ 18ῃ Ἀπριλίου 2024
Ἀριθ. Πρωτ.: 475
ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΠΑΣΧΑ 2024

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ
Πρός τό χριστεπώνυμον πλήρωμα
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ἀγαπητοί μου πατέρες καί ἀδελφοί,
Παιδιά μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπημένα,
Στήν πιό κρίσιμη στιγμή τῆς παγκόσμιας ἱστορίας, τήν ὥρα πού ἡ ἀνθρωπότητα φαίνεται νά χάνει καί τά τελευταῖα της στηρίγματα, τήν ὥρα πού τό σκοτάδι τῆς ἁμαρτίας γίνεται πυκνότερο, ἀκόμη καί ἀπό τό σκοτάδι τοῦ Ἅδη, τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, μᾶς ἀναγεννᾷ τήν ἐλπίδα καί καταυγάζει τά πάντα μέ τό φῶς τῆς ζωῆς.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..