Το νέο Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ξηρομέρου. Νέος Πρόεδρος ο Αλέξης Γιώτης.

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξηρομέρου που έγινε την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου, με βάση την κείμενη νομοθεσία, ορίστηκε το 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ξηρομέρου.
Τα 4 μέλη προτάθηκαν από την συμπολίτευση, τα 2 μέλη από την αντιπολίτευση και ex officio 1 θέση παίρνει η οικεία λιμενική αρχή, με την Λιμενάρχη και τον αναπληρωτή της.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..