Το νέο ΔΣ του Συνδέσμου Φιλολόγων Αιτωλοακαρνανίας

Το Νέο ΔΣ του Συνδέσμου Φιλολόγων Αιτωλοακαρνανίας που προέκυψε μετά από αρχαιρεσίες της 25ης Ιουνίου 2021 έχει ως εξής:….