Το Μega Σαββατοκύριακο θα δείξει το πρόβλημα του Ηλία-Στυλιανο

Αύριο Σάββατο 25/4/2020       
ΣΤΟ ΜΕGA Σαββατοκύριακο στης 10:00 με τον Άρη Ραβανός  Ολοι δίπλα στο μεγάλο μαχητή της ζωης..
Ηλια -Στυλιανό Σάββα
.

Άρθρο από:Δραγαμέστο Νέα