Το μαρτύριο της Σταύρωσης

πηγη  Ντίνος Στυλιανός

Έργο του Σπυρίδωνα Γαζή, στον Άγιο Σπυρίδωνα Βόνιτσας.