Το Δραγαμέστο.

Πηγή: Σελίδα Facebook
κ. Γιάννη Ρουσόπουλου.
Το Δραγαμέστο.
Στα βυζαντινά και μεταβυζαντινά χρόνια αποκαλούνταν Δραγαμέστο Οι μνήμες του Δραγαμέστου αναβιώνουν κυρίως στο κάστρο του, που ερειπωμένο κι αφημένο στη μοίρα του στέκει σε λοφώδες πλάτωμα της ανατολικής πλαγιάς του όρους Βελούτσα.
Στην αρχαιότητα αποκαλούνταν Αστακός. Στα νεότερα ιστορικά χρόνια αποκαλείται πάλι Αστακός, αλλά το επίκεντρό του έχει μετακινηθεί περί τα 2χλ νοτιότερα, μπροστά στη θάλασσα. Είναι η κωμόπολη που συναντούμε, με το λιμάνι της και τα ωραία νεοκλασικά κτίρια.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..