Το δικαίωμα της γνώμης…

Το δικαίωμα της γνώμης για οποιοδήποτε θέμα που αφορά τα κοινά το έχουν όλοι και δεν είναι αποκλειστικό δικαίωμα κάποιων. Δεν έχουν κάποιοι το μονοπώλιο να αναδεικνύουν θέματα με τον τρόπο που αυτοί νομίζουν, να θέτουν ερωτήματα για οποιοδήποτε θέμα, που προσωπικά το επικροτούμε, αλλά όταν κάποιος λέει μία άλλη γνώμη στο ίδιο θέμα, παρουσιάζοντας κάποια άλλα στοιχεία, να καταφεύγεις σε ευφυολογήματα όχι για να κριτικάρεις την γνώμη του και αυτά που παρουσίασε, αλλά γιατί τόλμησε να πει γνώμη και να χρεώνεις αυθαίρετα την γνώμη του ότι απάντησε αντί άλλου!!!

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..

Άρθρο από:ΜΥΤΙΚΑΣ PRESS