Το Βυζάντιο σώζει την Ευρώπη. Η Β’ πολιορκία της Κων/λης από τους Άραβες, 717-718. Του Χριστόφορου Τριάντη*


Η διεθνής ιστοριογραφία, όταν αναφέρεται στη σωτηρία της Ευρώπης από τον ισλαμισμό, επικεντρώνεται αποκλειστικά στη μάχη του Πουατιέ, το 732 μ.Χ. (και στον νικητή των Αράβων Κάρολο Μαρτέλο). Θεωρεί ως σωτήρες του ευρωπαϊκού πολιτισμού τους Φράγκους, οι οποίοι θρυμμάτισαν τα ισλαμικά σχέδια στη Γαλλία (Πουατιέ).

    Πάνω σε αυτήν τη χρονολογία (732 μ.Χ.) έχουν γραφεί χιλιάδες λέξεις και θα γραφούν κι άλλες. Φυσικά, η ακαδημαϊκή κοινότητα αδιαφορεί εντέχνως (και ατέχνως) για τη βυζαντινή συνεισφορά στη σωτηρία της Ευρώπης.

Διαβάστε περισσότερα »

Άρθρο από:ΜΠΑΜΠΙΝΗ ΙΝ