Το «Ανυπότακτο» για πεζοδρομήσεις και ΓΠΣ

     Στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μετά την καραντίνα κυριάρχησαν, όπως ήταν αναμενόμενο, τα θέματα της πρόσφατης πεζοδρόμησης, καθώς και η συμμετοχή του Δήμου στην πρόσκληση του αρμόδιου υπουργείου για τη δημιουργία τοπικών πολεοδομικών σχεδίων ανά δημοτική ενότητα.
Ακλόνητη πεποίθηση της Δημοτικής Αρχής είναι ότι η πεζοδρόμηση μερικών δρόμων στο κέντρο της πόλης είναι αρκετή για να αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Με την εφαρμογή των πεζοδρομήσεων πρέπει να αξιολογούνται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, όπως οι εμπορικές και οι άλλες επαγγελματικές χρήσεις του δημόσιου χώρου, οι ασφάλειες και επισφάλειες που διέπουν τις συνήθειες των χρηστών του, καθώς και η εφαρμογή των κανονιστικών μέτρων που εφαρμόζονται σε αυτόν.

Διαβάστε περισσότερα »

Άρθρο από:ΞηρόμεροNews