Του χρόνου η εκλογή Προεδρείων σε Δημοτικά Συμβούλια και Επιτροπές Δήμων.

Ο Αναπληρωτής Υπ. Εσωτερικών εξέδωσε την 20η Οκτωβρίου εγκύκλιο για το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών Προεδρείων στα Δημοτικά Συμβούλια και στις Επιτροπές των Δήμων.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..