Τι ψηφίστηκε για τις αθλητικές εγκαταστάσεις Δήμων και Περιφερειών.

Διατάξεις για τις αθλητικές εγκαταστάσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης περιλαμβάνεται στο νέο Νόμο 4809/2021, που ψηφίστηκε στη Βουλή την 17η Ιουνίου και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Α’ 102/19.6.2021.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..