Τι είναι ο κήπος των Ηρώων ; Τι θα λέγατε σε έναν επισκέπτη ;
Ο κήπος των Ηρώων αποτελεί ουσιαστικά ένα κοιμητήριο, ένα νεκροταφείο ξεχωριστό στην Ελλάδα, αφού τα χώματά του, φιλοξένησαν τα σώματα χιλιάδων, κατά τον εθνικό μας ποιητή Διονύσιο Σολωμό, Ελεύθερων Πολιορκημένων που πολέμησαν μέχρις εσχάτων, κάποιοι μάλιστα μαρτύρησαν και τελικά ενταφιάστηκαν στον καθαγιασμένο από την αύρα των αμυνομένων χώρο……