ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΤΣΑΜΠΟΔΗΜΟΣ :ΠΑΛΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΒΡΥΣΕΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΑΚΟ!!!

ΑΝΑΜΝΉΣΕΙΣ
ΠΑΛΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΒΡΥΣΕΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΑΚΟ!!!
Η παροχή νερού σε παλιότερες εποχές , γινόταν από τις δημόσιες βρύσες πού βρίσκονταν σε όλους τους δρόμους και τις γειτονιές του Αστακού……