Την Τρίτη 17 Μαϊου συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας

Συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας στις 17 Μαΐου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 επί των παρακάτω θεμάτων :

1.Γνωμοδότηση περί έκδοσης έγκρισης επέμβασης για Εκτέλεση Έργου Αξιοποίησης Υδατικού Πόρου (4γεωτρήσεις ) για την κατασκευή του έργου: Ανόρυξη 4 νέων γεωτρήσεων ΔΕ Παλαίρου και ΔΕ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ. (Εισηγητής κ. Τσακάλης Κων/νος)

  1. Έγκριση κατάρτισης του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023-2026, του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας. (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος)
  2. Κατάθεση πάγιας προκαταβολής κοινοτήτων σε λογαριασμό του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας και ορισμός υπεύθυνου κίνησης λογ/σμού. (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος)
  3. Συζήτηση – λήψη απόφασης κατόπιν αιτήματος του Σωματείου Ιδιοκτητών – Οδηγών Ε.Δ.Χ. Αυτοκινήτων – ΤΑΞΙ Βόνιτσας. (Εισηγητής κ. Τσακάλης Κων/νος)
  4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022 του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας. (Εισηγητής Βίτσας Δημήτριος)
  5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022 του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας. (Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (Εισηγητής Βίτσας Δημήτριος)
  6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022 του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος. (Ανάπλαση πλατείας Αγ. Νικολάου) (Εισηγητής Βίτσας Δημήτριος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ.

Το άρθρο Την Τρίτη 17 Μαϊου συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας εμφανίστηκε πρώτα στο XIROMERO PRESS – XIROMEROPRESS.GR.