Την Πρωτοχρονιάτικη του πίτα κόβει ο δραστήριος Περιβαλλοντικός – Πολιτιστικός Σύλλογος Χρυσοβίτσας.

Την Πρωτοχρονιάτικη του πίτα κόβει ο δραστήριος Περιβαλλοντικός – Πολιτιστικός Σύλλογος Χρυσοβίτσας το Σάββατο 13 Ιανουαρίου, στις 09:00 μ.μ., στο Κτήμα ”Ιόνιο”, ο οποίος με τις συνεχείς δράσεις και εκδηλώσεις του, έχει διαρκή και αδιάλειπτη συμμετοχή στο κοινωνικό, πολιτιστικό και αθλητικό γίγνεσθαι του χωριού, με καταγεγραμμένο μετρήσιμο αποτέλεσμα.