Τελευταία παράταση για τους γεωργικούς ελκυστήρες που ταξινομήθηκαν πριν το 1998

Η Υπουργική Απόφαση με ΦΕΚ 487/Β΄/21-5-98, σε εφαρμογή των κοινοτικών οδηγιών, καθιστούσε υποχρεωτική την τοποθέτηση Διάταξης Προστασίας έναντι ανατροπής (ΔΠΕΑ), για ελκυστήρες που είχαν κυκλοφορήσει πριν τις 21/5/1998


Μετά από διαδοχικές παρατάσεις σε αυτήν την υποχρέωση , εκδόθηκε η τελευταία παράταση η οποία λήγει στις 31/12/2021(Υ.Α. Γ3Β 178/44559/11-2-21).Επειδή στην παραπάνω απόφαση παράτασης γίνεται σαφές ότι δεν θα υπάρξει νέα παράταση, οι κάτοχοι γεωργικών ελκυστήρων που έχουν ταξινομηθεί ή η άδειά τους έχει εκδοθεί πριν τις 21/5/1998, θα πρέπει να μεριμνήσουν να εφοδιάσουν τους γεωργικούς ελκυστήρες τους με ΔΠΕΑ εγκεκριμένου τύπου.

Μετά την λήξη αυτής της παράτασης, σε αυτούς τους παλαιούς  γεωργικούς ελκυστήρες δεν θα μπορεί να γίνει μεταβίβαση ιδιοκτησίας ούτε και θα εκδίδεται νέα άδεια κυκλοφορίας αν δεν έχει τοποθετηθεί εγκεκριμένη ΔΠΕΑ. (e-geoponoi.gr)

Το άρθρο Τελευταία παράταση για τους γεωργικούς ελκυστήρες που ταξινομήθηκαν πριν το 1998 εμφανίστηκε πρώτα στο XIROMERO PRESS – XIROMEROPRESS.GR.