Τα Φώτα στον Μύτικα.

Γράφει ο Αλέξης Παπαναστάσης.

«Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου, Κύριε,
η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησις.
Του γαρ Γεννήτορος η φωνή προσεμαρτύρει σοι,
αγαπητόν σε Υιόν ονομάζουσα.
Και το Πνεύμα εν είδει περιστεράς,
εβεβαίου του λόγου το ασφαλές.
Ο επιφανείς Χριστέ ο Θεός,
και τον κόσμον φωτίσας, δόξα σοι».
Η αρχαιότερη ακίνητη Δεσποτική εορτή είναι τα Θεοφάνεια που εορτάζονται στις 6 Ιανουαρίου. Την ημέρα αυτή εορτάζουμε τη βάπτιση του Κυρίου από τον Πρόδρομο Ιωάννη. Λέγεται η εορτή Θεοφάνεια γιατί, την ώρα που βαπτιζόταν ο Χριστός, έχουμε οπτική φανέρωση ολοκλήρου της Αγίας Τριάδος. Παρόντα λοιπόν, και τα τρία πρόσωπα τόσο φανερά για μία και μοναδική φορά: ο Ιησούς βαπτίζεται στον Ιορδάνη, η φωνή του Πατέρα ακούγεται από τον ουρανό και βεβαιώνει ότι αυτός είναι ο Υιός του ο αγαπητός και το Πνεύμα το Άγιο «εν είδει περιστεράς» κατεβαίνει επάνω στον Ιησού που βαπτίζεται.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..