Τα τηλεοπτικά spot «ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ… μαζί», του Κέντρου Εικαστικής Παρέμβασης ‘ΙΘΑΚΕΣ’.

Το Κέντρο Εικαστικής Παρέμβασης ‘ΙΘΑΚΕΣ’ στους 2 μήνες λειτουργίας του, πραγματοποιεί 15 τμήματα νηπίων – παιδιών – εφήβων & ενηλίκων (180 άτομα ωφελούμενοι) και απασχολεί 8 άτομα καλλιτεχνικό – επιστημονικό & διοικητικό προσωπικό υπό την εποπτεία της Διεπιστημονικής Ομάδας του ΚΠ «ΟΔΥΣΣΕΑΣ».

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..

Άρθρο από:ΜΥΤΙΚΑΣ PRESS