Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου, κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ξηρομέρου, προϋπολογισμού 87.420 €.

Τον Δεκέμβριο του 2019, ο Δήμος Ξηρομέρου, υπέβαλλε μέσω της Τεχνικής του Υπηρεσίας την πρόταση του για ένταξη στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΧ, της πράξης: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ξηρομέρου», προϋπολογισμού 87.420 €.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..