Τα σοβαρά διακυβεύματα για την 5ετία 2024-2028 για τον Δήμο Ξηρομέρου.

Τα επόμενα 5 χρόνια της δημοτικής περιόδου 2024-2028, πολλά μεγάλα και κρίσιμα θέματα για τον Δήμο Ξηρομέρου θα τρέξουν και θα οδηγηθούν προς τη λύση τους, με την δημοτική αρχή Τριανταφυλλάκη να κάνει την δημοτική περίοδο 2019-2023 την προεργασία που απαιτούταν και εκείνες τις ενέργειες, ώστε να δρομολογηθούν δομικές λύσεις και όχι αποσπασματικές, σε κάποια σοβαρά θέματα, τα οποία χρόνιζαν επί μακρόν.
Έτσι έχουμε τα εξής μεγάλα και κρίσιμα θέματα:

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..