Τα παλιά υλικά και τα νέα υλικά… Τα σαπισμένα υλικά και τα υγιή υλικά… Δύο κόσμοι διαφορετικοί…

Φωτογραφίες: Σελίδα Facebook
Προέδρου Κοινότητας Μύτικα.
Συνεχίζεται απρόσκοπτα η εργολαβία της προμήθειας – τοποθέτησης καινούργιου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού: «ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΜΥΤΙΚΑ», προϋπολογισμού δαπάνης 69.942,20 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, με τη σειρά να παίρνει μετά τον κεντρικό πεζόδρομο του Μύτικα, το παραλιακό μέτωπο. Tο Πάσχα ο νέος ηλεκτροφωτισμός αναμένεται να είναι διαθέσιμος στους κατοίκους και τους επισκέπτες του Μύτικα.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..