Τα κοπάδια του Παύλου-Η ζωή ενός παραδοσιακού κτηνοτρόφου (βιντεο)

πηγή Greek Village Life

Η Ελλάδα έχει βαθιά παράδοση με την κτηνοτροφία και είναι ο πρωτογενής τομέας που θα μπορούσε να αποτελεί πυλώνα ανάπτυξης για ολόκληρη την εθνική οικονομία……