Το χριστιανικό έθιμο, που έχει ειδωλολατρικές ρίζες.
Oι λέξεις έχουν τη δική τους ιστορία και τα Κάλαντα δεν θα μπορούσαν να αποτελέσουν εξαίρεση. Η δική τους ιστορία έχει σχέση με τις Καλένδες ή Καλάνδες
Ημέρες (Calendae ή Kalandae dies) του ρωμαϊκού ημερολογίου.
Ποιες ήταν όμως αυτές οι Καλένδες;

Διαβάστε περισσότερα »

Άρθρο από:ΜΠΑΜΠΙΝΗ ΙΝ