Τακτικό μέλος της ΕΟΕ εξελέγη ο ΑΣΤΑΚΙΩΤΗΣ ΦΩΤΗΣ ΚΑΥΜΕΝΑΚΗΣ.

Γράφει ο κ. Χρήστος Μπόνης.
Πρόεδρος Συλλόγου Απανταχού Αστακιωτών.

Tην 29η Μαρτίου 2022, στο Μέγαρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στην Αθήνα, διεξήχθησαν επαναληπτικές εκλογές για την πλήρωση ενός μόνιμου (τακτικού) μέλους της ΕΟΕ, λόγο παραίτησης μέλους της διοίκησης.

Κατά την ανάδειξη των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας, τακτικό μέλος εξελέγη ο ΑΣΤΑΚΙΩΤΗΣ ΦΩΤΗΣ ΚΑΥΜΕΝΑΚΗΣ (πρ. Αναπλ. μέλος) με το συντριπτικό ποσοστό του 87% των ψήφων.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..