ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Αστακός, 08.11.2019
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                         Αριθ. Πρωτ:  369
Ν.Π.Δ.Δ. ‘ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                       
ΤΑΜΕΙΟ  ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
                                                         
                                                                                       Προς : Τα Μέλη του Ν.Π.Δ.Δ.
                                                                                                  (ως Πίνακα Αποδεκτών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλεί σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση την Δέκατη Τρίτη  (13η) του Μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου (Δημοτικό Κατάστημα), για λήψη Αποφάσεων στα κάτωθι θέματα:

    1. ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΜΥΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 57314 ΕΞ 2019/ 28.05.2019 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.

    2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΙΜΕΝΟΛΕΚΑΝΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΜΥΤΙΚΑ.

    3. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2019.

    4. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΑΣΤΑΚΟΥ.

    5. ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ’ (Π∆Ε 2018ΣΕ18900029)

    6. ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΩΤΩΝ ΕΞΕΔΡΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ’ (Π∆Ε 2018ΣΕ18900030)

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
  ΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
    Τακτικά Μέλη
    1. Γαλάνης Κωνσταντίνος
    2. Σούλας Βασίλειος
    3. Τσίγκρου Αναστασία
    4. Γαλάτη Κωνσταντίνα
    5. Παπαχαραλάμπους Χαράλαμπος
    6. Ζώγας Νικόλαος

  Αναπληρωματικά Μέλη
    1. Μάντζαρης Ελευθέριος
    2. Μακρής Παρασκευάς
    3. Αποστολάκη Σπυριδούλα
    4. Λύσσαρη Μαρία –Ελένη
    5. Αναπληρωτής του Εκάστοτε Λιμενάρχη
    6. Παπαναστάσης Στυλιανός

Άρθρο από:vlyziana news