20 χρόνια λείπεις αλλά δεν θα ξεχαστείς ποτέ Μπάρμπα Τάκη…
 

                

Άρθρο από:Κανδήλα Ξηρομέρου