Σύλλογος Χοβολιοτών Αστακού: Το διαχρονικό πρόβλημα της ύδρευσης